ADWOKAT ROZWODY WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | ADWOKAT ROZWODY WARSZAWA

Adwokat rozwody Warszawa

Jeżeli między Tobą a Twoim współmałżonkiem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, to każdy z Was może domagać się, ażeby sąd rozwiązał Wasze małżeństwo przez rozwód. Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, że nie łączą już Was więzi emocjonalne, fizyczne oraz gospodarcze. Sąd orzeknie również rozwód wówczas, gdy obydwoje małżonkowie zgodnie wnioskują, aby orzeczenie rozwodu nastąpiło bez orzekania o winie (rozwód za porozumieniem stron). W czym może pomóc Ci adwokat rozwody Warszawa?

adwokat rozwody Warszawa

Jak uzyskać rozwód – adwokat rozwody Warszawa?

Rozwód nigdy nie zostanie orzeczony automatycznie. W Twojej sprawie musi zostać spełniona podstawowa przesłanka rozwodu, a mianowicie trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Między Tobą a Twoim małżonkiem nie mogą już istnieć w zasadzie żadne więzi – fizyczne, duchowe i gospodarcze. Niezależnie od tego, czy wybierzecie rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie – Sąd przeanalizuje wszystkie fakty – w szczególności przez pryzmat spełnienia tej przesłanki. Rola adwokat rozwody Warszawa sprowadza się między innymi do tego, aby spełnienie tej przesłanki zostało udowodnione w należyty sposób.

Następnie należy przygotować pozew o rozwód – dokładnie artykułując swoje żądania (np. w przedmiocie orzekania winy, alimentów, władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci itp.) i złożyć go do właściwego Sądu Okręgowego. Jeżeli chcesz się dowiedzieć gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie – zapraszam do zapoznania się z moim najnowszym wpisem blogowym, w którym dokładnie wytłumaczyłem tytułowe zagadnienie.

Jeżeli pozew został sporządzony w należyty sposób i nie ma w nim braków formalnych, które wstrzymują dalszy bieg sprawy, Sąd wezwie drugą stronę sporu do ustosunkowania się do treści pozwu i wyznaczy termin rozprawy. Wizyta w Sądzie będzie zatem niezbędna – ma przy tym ona duże znaczenie dla przyszłego rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd przeprowadzi dowody – w tym dowody z przesłuchania stron i wyda orzeczenie.

Sprawy o rozwód stanowią zwykle dopiero pierwszy etap regulowania sytuacji rodzinnej i majątkowej na przyszłość. Tytułem przykładu – sprawy dotyczące podziału majątku są zwykle dużo bardziej skomplikowane i generują więcej emocji. Sprawy o alimenty również nabierają bardzo dużego znaczenia, ponieważ od ich wysokości i rozmiaru zależy przyszła sytuacja stron postępowania o rozwód.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu – adwokat rozwody Warszawa?

Musicie Państwo pamiętać, że rozwód nie jest zawsze dopuszczalny. Mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd nie orzeknie rozwodu, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeżeli z innych powodów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (na przykład Twój małżonek jest przewlekle chory i wymaga opieki).

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Zanim pozew o rozwód zostanie złożony – przeanalizuję Twoją sprawę – w szczególności przez pryzmat negatywnych przesłanek do orzeczenia rozwodu. Ocenię Twoje szanse na uzyskanie rozwodu i pomogę Ci w kompletowaniu dowodów. Doradzę Ci również jak uregulować inne sprawy, które są z rozwodem związane (np. podział majątku i alimenty). Moim podstawowym celem będzie doprowadzenie do sytuacji, w której po rozwodzie Twoje relacje osobiste i majątkowe będą uregulowane w korzystny sposób.

Jak długo trwa sprawa o rozwód w Warszawie?

Bardzo często otrzymuję takie pytanie od osób, które zamierzają wziąć rozwód. Czas trwania postępowania o rozwód determinuje ich dalsze poczynania. Odpowiedź na to pytanie może być jedna – to zależy.

Głównym determinantem wpływającym na czas trwania sprawy o rozwód, to rodzaj rozwodu. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie dotyczące dzieci, alimentów, a także obłożenia Sądu, do którego skierujesz pozew o rozwód. Sąd w mieście X może szybciej rozpoznać sprawę od Sądu w mieście Y – nie obowiązują w Polsce jednolite standardy w tym zakresie.

Zależy przede wszystkim od tego, czy będziesz chciał uzyskać rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie. W tym pierwszym wariancie sprawa będzie trwać dłużej, ponieważ Sąd będzie musiał rozstrzygnąć tę kwestię – w oparciu o materiał dowodowy dostępny w sprawie. Musisz również pamiętać, że w naszym porządku prawnym nie obowiązuje stopniowanie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jeżeli Sąd dojdzie do przekonania, że nawet w niewielkim stopniu przyczyniłeś się do rozkładu – orzeknie rozwód z winy obu stron. Adwokat powinien podjąć niezbędne starania zmierzające do zakwestionowania argumentacji drugiej strony w tym przedmiocie.

Rozwód bez orzekania o winie ma wiele zalet. Przede wszystkim zostanie orzeczony szybciej – dzięki czemu zaoszczędzisz pieniądze – chociażby na wynagrodzeniu profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

Rodzaj rozwodu ma przede wszystkim wpływ na obowiązek alimentacyjny. Zanim podejmiesz decyzję w tym zakresie – skonsultuj się ze mną. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania – przede wszystkim dotyczące tego, który rozwód w Twojej sprawie będzie po prostu korzystniejszy. Ocenię Twoje szanse na powodzenie i przygotuję wszystkie dokumenty.

Jak mogę Ci pomóc w sprawie o rozwód – adwokat rozwody Warszawa?

Możesz sam występować w sprawie o rozwód – nie masz obowiązku korzystania z usług adwokata lub radcy prawnego. Nie jest to jednak najlepszy pomysł. Najpewniej będziesz bardzo emocjonalnie zaangażowany w swoją sprawę i trudno będzie Ci spokojnie przygotować się do rozprawy. Sąd może orzec zupełnie odmiennie od Twojego żądania – nawet wówczas, gdy obiektywnie będziesz miał rację. Liczne obowiązki procesowe mogą być trudne do wykonania, a w sprawie o rozwód liczą się „twarde” dowody i przekonująca argumentacja.

Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej wówczas, gdy druga strona sporu będzie reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika. Konfrontacja z zawodowym prawnikiem nie będzie dla Ciebie łatwa i na sali rozpraw będzie widoczna dysproporcja „sił”. Pomogę Ci wyrównać tę dysproporcję i dołożę wszelkich starań, abyś to Ty wyszedł zwycięsko ze sprawy o rozwód. Zajmę się wszystkimi formalnościami – tak abyś nie musiał o nich myśleć. Poprowadzę sprawę od początku do końca – w razie potrzeby przygotowując odpowiednie środki odwoławcze.

Jeżeli czytasz ten tekst, to oznacza, że poszukujesz w Warszawie adwokata, który poprowadzi Twoją sprawę o rozwód i uporządkuje Twoje sprawy rodzinne. Sprawy o rozwód są bardzo trudne dla uczestników postępowania. Wiążą się z dużymi emocjami, których kulminacja następuje najczęściej na Sali rozpraw. Moja rola sprowadza się do tego, aby zadbać o Twoje interesy i zapewnić Ci profesjonalną i fachową obsługę prawną – w miłej i przyjaznej atmosferze.

Sprawy o rozwód są bardzo ważne. Ich wynik będzie determinował Twoją przyszłą sytuacją finansową i osobistą – nawet do końca życia. Dlatego tak istotne jest, aby przyłożyć się do takiego postępowania i dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. Profesjonalny adwokat zajmujący się prowadzeniem spraw o rozwód będzie Twoją tarczą i gwarancją tego, że Twoja sprawa o rozwód będzie prowadzona zgodnie ze sztuką – przy zachowaniu najwyższych możliwych standardów, których winno się wymagać od profesjonalnego pełnomocnika.

Do prawidłowego prowadzenia spraw o rozwód potrzebna jest wiedza, doświadczenie i odpowiedni dystans do sprawy. Z prawnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sam reprezentował swoje interesy w Sądzie. Problem polega na tym, że z uwagi na silne zaangażowanie emocjonalne będziesz mieć trudność w zbudowaniu obiektywnej i rzetelnej strategii procesowej. Możesz mieć rację, ale jeżeli nie uda Ci się przekonać do niej sądu, to nie uzyskasz korzystnego wyroku. Co więcej – jeżeli druga strona sporu będzie korzystała z usług profesjonalnego prawnika, to jest adwokata lub radcy prawnego, Twoje szanse diametralnie się zmniejszą. Nie pozwól na to i zadbaj o swoją należytą reprezentację prawną w sprawie o rozwód.

W ramach prowadzenia spraw o rozwody oferuję:

– konsultacje prawne, w których analizuję Twoją sytuację, przedstawiam strategię działania i tłumaczę zawiłości postępowania o rozwód;

– sporządzenie pozwu o rozwód (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, to jest za porozumieniem stron, na zgodny wniosek małżonków) oraz innych dokumentów, które okażą się niezbędne;

– reprezentację przed sądem we wszystkich instancjach;

– udzielanie porad prawnych;

– składanie środków zaskarżenia od niekorzystnych rozstrzygnięć;

– wsparcie prawne we wszystkich innych sprawach, które mają związek z rozwodem (podział majątku wspólnego, uregulowanie opieki, kontaktów, władzy rodzicielskiej względem dzieci);

– pełne zaangażowanie nakierowane na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Przychodząc do mojej Kancelarii Adwokackiej możesz liczyć na pełne wsparcie w sprawie o rozwód. Ponadto pomogę Ci uregulować wszystkie inne sprawy, które mają związek ze sprawą o rozwód. Zależy mi na tym, aby po zakończeniu naszej współpracy Twoja sytuacja prawna była jak najbardziej korzystna.

Rozwód Warszawa

Ile kosztuje adwokat rozwody Warszawa?

Bez poznania Państwa sprawy i wszystkich okoliczności faktycznych udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest w zasadzie niemożliwe. Im więcej czynności będę musiał podjąć w sprawie, tym moje wynagrodzenie będzie wyższe.

Skomplikowany rozwód z orzeczeniem o winie będzie generował konieczność podejmowania większej ilości czynności, chociażby w postaci przygotowywania licznych pism procesowych i obecności na kilku rozprawach.

W prostszych sprawach o rozwód – na przykład bez orzekania o winie – moje wynagrodzenie będzie niższe. Nie oznacza to jednak, że zawsze będę rekomendował wchodzenie w daleko idący spór – wręcz przeciwnie. Jestem zwolennikiem polubownego załatwiania sporów, ponieważ mam świadomość jak długotrwałe postępowania potrafią być dla Państwa niekorzystne.

Zawsze szukam optymalnych rozwiązań – z uwzględnieniem Państwa najlepszego interesu. Jako adwokat wielokrotnie prowadziłem rozmowy polubowne – zwykle z dużym powodzeniem. Jeżeli wydaje się Państwu to niemożliwe – zapraszam do kontaktu. Postaram się przekonać drugą stronę sporu do rozmów i wypracowania optymalnego rozwiązania.

Czy rodzaj rozwodu wpływa na alimenty?

Drodzy Państwo, jako adwokat wielokrotnie słyszę takie pytanie od moich Klientów. Oczywiście rozumiem jego źródło – każdemu z nas zależy na możliwie pozytywnym ukształtowaniu obowiązku alimentacyjnego. Otóż rodzaj rozwodu wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego, ale tylko w relacji między małżonkami.

W naszym porządku prawnym rozwód może być orzeczony:

– z winy obojga małżonków (w zasadzie jest to najczęstsze orzeczenie, bowiem wystarczy, że jeden z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego nawet w niewielkim zakresie, aby Sąd był już zobligowany do orzeczenia rozwodu z winy obu stron);

– rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka;

– rozwód za porozumieniem stron (potocznie nazywany rozwodem bez orzekania o winie).

Żaden z wyżej wskazanych rodzajów rozwodów nie wpływa na istnienie oraz zakres obowiązku alimentacyjnego względem wspólnych małoletnich dzieci. Ustawodawca chroni interes małoletnich i nie pozwala, aby rodzaj rozwodu ograniczał alimenty.

Wszystko ulega odwróceniu w przypadku alimentów względem małżonków. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie alimentów można domagać się tylko wówczas, gdy pozostaje się w niedostatku. Istnienie obowiązku alimentacyjnego jest ograniczone terminem 5 letnim.

W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków można domagać się alimentów, gdy sytuacja materialna uległa pogorszeniu. Nie jest jednak tajemnicą, że zwykle na skutek rozwodu ta przesłanka się zaktualizuje. W skrajnych przypadkach jeden z małżonków może być zobowiązany do płacenia alimentów do końca życia.

Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swoją sprawę z adwokatem rozwodowym z Warszawy – zapraszam do kontaktu. Ustalę strategię i dołożę wszelkich starań, aby uzyskać korzystne i optymalne w danych okolicznościach orzeczenie.

Czy trzeba uzyskać zgodę małżonka na rozwód?

Dość często spotykam się z takim pytaniem. Małżonkowie potrafią wykorzystywać ten argument jako swoistą kartę przetargową. Nie jest jednak prawdą, że uzyskanie rozwodu jest uzależnione od zgody współmałżonka.

Tytułem przypomnienia – jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, to każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Powyżej została wskazana podstawowa przesłanka rozwodu, a mianowicie trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Ta okoliczność zawsze będzie przedmiotem analizy sąd. Bez jej spełnienia sąd nie może orzec rozwodu – nawet wówczas, gdy małżonkowie są zgodni w tej materii.

Trzeba również pamiętać, że istnieją przesłanki negatywne do orzeczenia rozwodu. Sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód, gdy:

– wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

– żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Jako adwokat od rozwodów z Warszawy wielokrotnie jestem pytany o te kwestie. Wskazać należy, że zgoda małżonka ma znaczenie dla sprawy o rozwód w dwóch sytuacjach.

Po pierwsze wówczas, gdy rozwodu domaga się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Wówczas rozwód jest co do zasady niedopuszczalny, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Tytułem przykładu – mąż wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego występuje z pozwem o rozwód i składa go do właściwego sądu. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w którym ustala, że mąż jest wyłącznie winny. Wówczas żona może nie udzielić zgody na rozwód i nie dojdzie on do skutku – pod warunkiem, że odmowa zgodny nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Po drugie zgoda małżonka będzie mieć znaczenie wówczas, gdy zależy Państwu na uzyskaniu rozwodu bez orzekania winie (potocznie nazywany rozwodem za porozumieniem stron).

Taki rozwód ma wiele korzyści, w szczególności:

– sprawa w sądzie trwa krócej – chociażby z uwagi na ograniczone postępowanie dowodowe (nie ma konieczności ustalania kto oraz w jakim zakresie ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego);

– mniej stresu – sąd nie będzie ustalał winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, a zatem rozwód będzie po prostu mniej stresujący;

– taniej – sprawy o rozwód za porozumieniem stron trwają krócej, a zatem są tańsze (chociażby wynagrodzenie adwokata rozwodowego jest niższe).

Jeżeli małżonek nie wyrazi zgody na taką formę rozwodu – pozostaje klasyczny rozwód z orzekaniem o winie. Dużą rolę w tym zakresie może wywrzeć adwokat rozwodowy z Warszawy. Wielokrotnie prowadziłem sprawy, w których druga strona sporu nie była skłonna wyrazić takiej zgody. Niejednokrotnie udawało mi się ją przekonać – wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji – zapraszam do nawiązania kontaktu. Jako adwokat rozwodowy przeanalizuję Państwa sprawę i nakreślę strategię działania (najbardziej optymalną w danych okolicznościach).

Jak skontaktować się z adwokat rozwody Warszawa?

Jeżeli zatem chcesz porozmawiać o swojej sprawie o rozwód – zapraszam do nawiązania kontaktu. Przedstawię Ci zasady współpracy z moją Kancelarią Adwokacką w Warszawie.

Skorzystanie z usług adwokata w sprawie o rozwód w Warszawie daje gwarancję tego, że Twoje prawa będą w należyty sposób zabezpieczone. Sprawy o rozwód wywołują skutki prawne w zasadzie na całe życie, dlatego dołóż wszelkich starań, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

Specjalizacje - adwokat rozwody Warszawa

Dane kontatkowe

Rozumiem potrzeby i obawy moich Klientów. Tworzę strategię działania, która ma doprowadzić do rozwiązania ich problemów.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)