Prawo pracy

Mobbing a umowa zlecenie

Czy zleceniobiorca pozostaje jednak bez żadnej ochrony w przypadku mobbingu zleceniodawcy? Okazuje się, że zleceniobiorca może skorzystać z innych instrumentów prawnych, które zostały opisane w Kodeksie cywilnym.