ADWOKAT PRAWO RODZINNE WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | ADWOKAT PRAWO RODZINNE WARSZAWA

Adwokat prawo rodzinne Warszawa

Jeżeli czytasz niniejszy tekst, to oznacza, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Zapewne szukasz w Warszawie adwokata, który rozwiąże Twoje problemy,  a przy tym zrobi to za rozsądną cenę. Jesteś w dobrym miejscu. Dołożę wszelkich starań, aby uporządkować Twoją sytuację prawną i uwolnić Cię od wszelkich komplikacji – w miłej atmosferze, która skutecznie zniweluje stres i dyskomfort. W czym może Ci pomóc adwokat prawo rodzinne Warszawa?

Adwokat rodzinny zdejmie z Ciebie konieczność samodzielnego prowadzenia sprawy i zabezpieczy Twoje interesy w toku sprawy rodzinnej. Sporządzi dla Ciebie niezbędne dokumenty, w szczególności pozew i ewentualne środki odwoławcze oraz będzie rzecznikiem Twoich interesów w toku postępowania sądowego. Dzięki nawiązaniu współpracy z adwokatem rodzinnym nie będziesz musiał skupiać się na sprawie, ponieważ wszystkimi formalnościami zajmie się adwokat. Zostaniesz również przygotowany do postępowania sądowego – przedstawię Ci jego przebieg i ewentualne zagrożenia, na które możemy napotkać. W trakcie sprawy nic nie powinno Cię zaskoczyć.

adwokat prawo rodzinne Warszawa

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych – adwokat prawo rodzinne Warszawa

Problemy prawne z zakresu prawa rodzinnego wywołują duże emocje. Dzieje się tak dlatego, że dotykają najbardziej wrażliwej sfery życia człowieka jaką są relacje panujące w jego rodzinie. Jest to materia bardzo delikatna i wrażliwa. Nie bez znaczenia zatem pozostaje podejście adwokata do Twoich problemów i obaw. Profesjonalny pełnomocnik winien z empatią i zrozumieniem współpracować ze swoim Klientem, tak aby nie tylko rozwiązać problem, ale także nie generować nadmiernego stresu.

Zaangażowany i empatyczny adwokat rodzinny z Warszawy

Wizyty w Sądzie zawsze wiążą się ze stresem – w szczególności w sprawach rodzinnych. Niewykluczone, że to Twoja pierwsza sprawa w Sądzie i masz liczne obawy – to całkowicie zrozumiałe. Nie znasz przecież zasad panujących w Sądzie i wydaje Ci się to skrajnie odległe. Jako profesjonalny adwokat, który zajmuje się prawem rodzinnym mogę Cię zapewnić, że dołożę należytych starań w walce o Twoje interesy. Wszystko Ci wytłumaczę i będę monitorował postępy w Twojej sprawie. Na czas trwania sprawy moja Kancelaria Adwokacka w Warszawie zajmie się wszystkimi aspektami związanymi z Twoją sprawą rodzinną.

Moja Kancelaria Adwokacka w Warszawie specjalizuje się w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych, które mogą powstać na gruncie prawa rodzinnego. Zawsze pomagamy naszym Klientom uporządkować wszystkie sprawy, które pozostają w związku z głównym problemem rodzinnym.

Tytułem przykładu – jeżeli chcesz się rozwieść ze swoim małżonkiem, to rozwód stanowi dopiero pierwszy etap na drodze do pełnego rozwiązania Twoich problemów. Jeżeli masz dzieci i wspólny majątek, to te kwestie również muszą zostać w odpowiedni sposób załatwione.

Wykorzystuję swoje doświadczenie i wiedzę w służbie dla Państwa sprawy. Jestem zaangażowanym i oddanym sprawie pełnomocnikiem. Robię co w mojej mocy, aby uzyskać dla moich Klientów rozstrzygnięcie, które będzie spełniać ich oczekiwania. Zawsze zachowuję pełną dyskrecję – w poszanowaniu tajemnicy adwokackiej.

Na czym polega pomoc prawna adwokata rodzinnego z Warszawy?

Każda sprawa w Sądzie, w tym sprawy rodzinne, wiążą się swoimi prawami. Postępowanie jest ściśle uregulowane i wszyscy jego uczestnicy muszą respektować ogólnie przyjęte zasady. Jeżeli występujesz w sprawie rodzinnej bez adwokata, to istnieje ryzyko, że popełnisz różnego rodzaju błędy. Sytuacja tym bardziej staje się poważna, gdy druga strona sporu reprezentowana jest przez profesjonalnego pełnomocnika. Wówczas nierównowaga procesowa na sali rozpraw jest bardzo widoczna.

Zapewnię Ci fachowe doradztwo prawne i reprezentację w Sądzie. Zajmę się każdym aspektem Twojej sprawy i podejmę niezbędne czynności, które w mojej ocenie będą sprzyjać osiągnięciu satysfakcjonującego orzeczenia. Poniżej przedstawiam poszczególne obszary działań, które podejmuję w ramach prowadzenia spraw rodzinnych.

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego polega na:

– kompleksowym doradztwie prawnym, tak ustnym, jak i pisemnym, które obejmuje dokładne przeanalizowanie Państwa sprawy i przedstawienie możliwych kierunków działań (w tym w mojej ocenie najlepszych), łącznie z ewentualnymi zagrożeniami;

– przygotowywaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i materiałów, w szczególności pism procesowych przed i w trakcie postępowania sądowego;

– reprezentowaniu Klientów przed Sądem, łącznie z przygotowaniem Klienta na takie postępowanie (np. przed przesłuchaniem w charakterze strony);

– bieżącym informowaniu Klientów o postępach w sprawie i o ewentualnych zagrożeniach, które mogą wystąpić w toku postępowania sądowego (zawsze dokładnie tłumaczę Klientom ich aktualną sytuację – prostym i zrozumiałym językiem);

– organizowaniu i uczestniczeniu w postępowaniach mediacyjnych. Jeżeli dostrzegę szanse na polubowne załatwienie Państwa sprawy, to zarekomenduję taką ścieżkę działania. Oszczędzicie Państwo wówczas czas i pieniądze.

Kancelaria Prawo Rodzinne Warszawa

Jakie sprawy prowadzi adwokat prawo rodzinne Warszawa?

Prowadzę wszystkie sprawy, które mogą wystąpić na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Podejmuję się rozwiązywania problemów prawnych – od tych mniej skomplikowanych – po bardziej wielowątkowe (np. skomplikowany podział majątku, w którego skład wchodzi wiele rzeczy ruchomych i nieruchomości). Nie dzielę przy tym spraw na „mniejsze” i „większe” – każdą sprawę rodzinną traktuję z należytą powagą.

W szczególności prowadzę sprawy o:

– rozwód (za porozumieniem stron, z orzekaniem o winie);

– alimenty (na dziecko, na małżonka, zmiana wysokości alimentów – podwyższenie wysokości świadczenia alimentacyjnego, obniżenie wysokości świadczenia alimentacyjnego, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego);

– alimenty w trakcie trwania małżeństwa;

– ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;

– ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;

– eksmisję małżonka;

– separację;

– ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi;

– ustalenie opieki lub kurateli;

– podział majątku wspólnego małżonków;

– władzę rodzicielską;

– ubezwłasnowolnienie.

Wyżej wskazany katalog spraw ma charakter przykładowy. Jeżeli Państwa sprawa nie została ujęta w wyżej wskazanych i macie wątpliwości, czy adwokat rodzinny się nimi zajmuje – zapraszam do kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej odpowiem na pytania.

Czy pomoc prawna adwokata rodzinnego zawsze odbywa się w Sądzie?

Nie, jako adwokat zawsze staram się doprowadzić do sytuacji, w której spór zostanie rozwiązany na drodze polubownej. Jest ku temu kilka przyczyn, ale w zasadzie dla Państwa zawsze to będzie szybsze i tańsze rozwiązanie.

Doskonałym przykładem będzie tutaj porozumienie rodzicielskie. W wyroku rozwodowym Sąd jest zobligowany do wydania orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi i kontaktach rodziców z dzieckiem. Wobec braku porozumienia – Sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego zdecyduje w tym zakresie za rodziców.

Porozumienie rodzicielskie określa sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi. Rodzice ustalają wspólnie plan wychowawczy (lub przez swoich pełnomocników) i sami decydują o losie swoich dzieci. Jednocześnie Sąd uwzględni takie porozumienie – przez co sama sprawa w Sądzie będzie trwać krócej.

Kolejnym doskonałym przykładem są sprawy o rozwód. Jeżeli Państwa adwokat wypracuje korzystne porozumienie z drugą stroną sporu – to sprawa zakończy się szybciej. Unikniecie Państwo w ten sposób stresu i konieczności wielokrotnego stawiania się w Sądzie (często w godzinach porannych).

Adwokat zajmujący się prawem rodzinnym w Warszawie winien zatem zapewnić pomoc prawną polegającą na wszelkiego rodzaju negocjacjach, a także na fachowej reprezentacji w Sądzie. Dołożę wszelkich starań, aby uporządkować Państwa sytuację i rozwiązać problemy prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Pomoc adwokata rodzinnego w sprawie o alimenty

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

Rodzice z kolei są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W przypadku spraw o alimenty występuje wiele różnych konfiguracji. Jako adwokat rodzinny pomagam w sprawach o:

– zasądzenie alimentów (na rzecz dziecka, małżonka);

– podwyższenie alimentów;

– obniżenie alimentów;

– stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Najczęściej udzielam wsparcia prawnego w sprawach o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka lub małżonka. Wówczas w pierwszym rzędzie analizuję wszystkie okoliczności sprawy, a następnie proponuję kwotę alimentów, której będzie można domagać się od zobowiązanego. Jeżeli zobowiązany nie jest skłonny dobrowolnie wykonywać obowiązku alimentacyjnego, przygotowuję pozew i wnoszę go do właściwego sądu. Następnie zapewniam fachową reprezentację prawną w toku postępowania sądowego do samego końca – to jest do momentu wydania wyroku. Jeżeli zobowiązany nie wykona wyroku – pomogę Państwu skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Jako adwokat rodzinny prowadzę również sprawy o podwyższenie alimentów. Często bywa tak (szczególnie w czasach wysokiej inflacji), że świadczenia alimentacyjne zasądzone wiele lat temu nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb dziecka. Powodów tego stanu rzeczy może być wiele, na przykład utrata wartości przez pieniądz, czy po prostu zwiększenie potrzeb dziecka. Również przygotowuję pozew o podwyższenie alimentów i dbam o to, aby uzyskać korzystne orzeczenie dla moich Mocodawców.

Wspieram również zobowiązanych do płatności alimentów w sprawach o ich obniżenie lub stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Istnieją sytuacje, w których wysuwanie takich roszczeń będzie uzasadnione.

Sprawy o alimenty to często złożony i skomplikowany proces – w którym emocje grają pierwsze skrzypce. Sprawa w sądzie może trwać wiele miesięcy, a nawet lat. W takiej sytuacji pomoc adwokata rodzinnego może być nieoceniona. Adwokat rodzinny to specjalista w dziedzinie prawa rodzinnego, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do możliwie skutecznego prowadzenia takich spraw.

Z moją pomocą Państwa szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia wzrosną. Co więcej sprawa będzie zwykle trwała krócej, ponieważ wszystkie czynności będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w terminie. Jeżeli chcecie Państwo porozmawiać o mojej ofercie z zakresu prawa rodzinnego – serdecznie zapraszam do nawiązania kontaktu.

Jak się skontaktować z adwokat prawo rodzinne Warszawa?

Jeżeli zatem doświadczacie Państwo problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego – zapraszam do kontaktu. Wsłucham się w Państwa problem i przedstawię zasady współpracy z moją Kancelarią Adwokacką w Warszawie.

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie.

Specjalizacje - adwokat prawo rodzinne Warszawa

Dane kontatkowe

Rozumiem potrzeby i obawy moich Klientów. Tworzę strategię działania, która ma doprowadzić do rozwiązania ich problemów.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)