ADWOKAT PRAWO SPADKOWE WARSZAWA

STRONA GŁÓWNA | ADWOKAT PRAWO SPADKOWE WARSZAWA

Adwokat prawo spadkowe Warszawa

Prawo spadkowe to ogół norm prawnych, które regulują zasady przejścia praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy) na inne osoby (co do zasady spadkobierców) oraz wszystkie zagadnienia z tym związane. Normy prawne tej dziedziny prawa dotykają każdego z nas. Zasady sukcesji (dziedziczenia) regulowane są przez przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. W czym może Ci pomóc adwokat prawo spadkowe Warszawa?

Przede wszystkim przeanalizuję Twój problem prawny, ustalę sporne obszary i przedstawię Ci kroki, które należy podjąć, aby zmaksymalizować szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Zajmę się przy tym wszystkimi formalnościami natury prawnej, takimi jak przygotowanie dokumentów (w szczególności pism procesowych – pozwów, wniosków, odwołań), doradztwem prawnym i reprezentacją w toku postępowania sądowego. Możesz liczyć na moje pełne zaangażowanie i oddanie Twojej sprawie spadkowej. Pomogę Ci w tym trudnym okresie i przejmę na siebie ciężar prowadzenia sprawy i ewentualnych negocjacji ugodowych – adwokat prawo spadkowe Warszawa.

adwokat prawo spadkowe warszawa

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe – adwokat prawo spadkowe Warszawa

W polskim porządku prawnym istnieją dwa modele dziedziczenia – ustawowy i testamentowy. Kodeks cywilny – w dziale dotyczącym prawa spadkowego – reguluje zasady spadkobrania w tych reżimach – łącznie z instytucjami, które pozostają w ścisłym związku ze spadkobraniem – np. zachowek.

Niezależnie od modelu spadkobrania jestem w stanie dostarczyć Państwu profesjonalnych i rzetelnych usług prawnych. W przeszłości prowadziłem wiele spraw wynikłych na gruncie dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Dostosuję strategię działania do Państwa indywidualnych potrzeb – biorąc pod uwagę zwiększenie szans na osiągnięcie wcześniej zdefiniowanego celu.

Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wówczas, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. Wówczas obowiązują określone zasady spadkobrania. W pierwszym rzędzie dziedziczy małżonek zmarłego oraz jego dzieci – w częściach równych. W przypadku braku zstępnych spadkodawcy (dzieci, wnuki, dzieci przysposobione) , jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. Szczegółowe zasady spadkobrania zostały opisane w art. 922 i następnych Kodeksu cywilnego.

Drugi model spadkobrania, czyli dziedziczenie testamentowe występuje wówczas, gdy spadkodawca rozdysponował majątkiem według własnej woli – przygotowując ważny testament. Niekiedy zdarza się, że testator nie uwzględni w testamencie kogoś ze swojej bliskiej rodziny. Wówczas taka osoba, przy spełnieniu przesłanek ustawowy, będzie mogła wystąpić z roszczeniem o zachowek od osób, które ich kosztem nabyły prawa do spadku. Prawo do spadku przysługuje zstępnym, małżonkowi, oraz rodzicom spadkodawcy, jeżeli zostali by powołani do spadku z mocy ustawy.

Adwokat prawo spadkowe Warszawa – skrupulatna i dokładna pomoc prawna

Komplikacje prawne z zakresu prawa spadkowego często wiążą się z dużymi emocjami. Nierzadko podłożem wszelkiego rodzaju sporów są konflikty rodzinne, które nabierają na intensywności w trakcie trwania postępowania spadkowego, a których przedmiotem jest majątek spadkowy.

Zawsze indywidualnie podchodzę do każdej sprawy i wspieram swoich Klientów w tym trudnym czasie. Śmierć osoby bliskiej zwykle wiąże się z bardzo dużym stresem i traumą. Ze swojej strony dokładam wszelkich starań, aby uniknąć kłótni o majątek i korzystnie uregulować Państwa sprawę. Postępowanie spadkowe nie musi być stresujące.

Pomagam swoim Klientom sporządzić testament i doradzam im w jaki sposób skutecznie dysponować majątkiem na wypadek śmierci. Z zakresu prawa spadkowego udzielam porad prawnych (ustnych i w formie pisemnej), sporządzam pisma procesowe oraz inne dokumenty, a także występuję w charakterze pełnomocnika procesowego w trakcie trwania postępowania sądowego – we wszystkich instancjach i przed wszystkimi sądami w Polsce.

Jakie sprawy prowadzi adwokat prawo spadkowe Warszawa?

Tak jak wspomniano powyżej – pomagam moim Klientom uporać się z komplikacjami natury prawnej, które powstały na gruncie dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Prowadzę wszystkie sprawy spadkowe – niezależnie od stopnia ich skomplikowania.

Najpierw przeanalizuję Państwa sprawę – w szczególności przez pryzmat przepisów, które znajdą zastosowanie oraz opracuję strategię, która będzie miała doprowadzić do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia. Oczywiście nie mogę zagwarantować, że każda sprawa zakończy się sukcesem – stałoby to w sprzeczności z treścią norm etycznych obowiązujących adwokatów. Mogę jednak zagwarantować, że Twoja sprawa spadkowa zostanie poprowadzona w należyty sposób – zgodnie ze wszystkimi standardami.

W ramach prawa spadkowego rozwiązuję wszystkie problemy prawne, które mogą pojawić się na gruncie tej dziedziny prawa, w szczególności prowadzę sprawy dotyczące:

– ustalenia wysokości spadku;

– ustaleniu kręgu spadkobierców;

– zachowku;

– zrzeczenia się spadku;

– stwierdzenia nabycia spadku;

– działu spadku;

– unieważnienia testamentu;

– przyjęcia i odrzucenia spadku;

– uznanie spadkobiercy za niegodnego;

– wydziedziczenie spadkobiercy;

– zapisów i poleceń;

– odpowiedzialności za długi spadkowe;

– dziedziczenia ustawowego i testamentowego;

– zabezpieczenia spadku.

Wyżej wskazany katalog spraw ma charakter przykładowy. Jeżeli Twoja sprawa nie została przeze mnie wymieniona lub po prostu nie potrafisz jej zakwalifikować – skontaktuj się ze mną. Po wstępnej analizie telefonicznej będę w stanie ustalić na czym polega Twój problem prawny i odpowiem Ci na pytanie, czy będę mógł podjąć się prowadzenia takiej sprawy. Wstępna rozmowa telefoniczna jest darmowa – podobnie jak wycena mojego wynagrodzenia.

Jeżeli zatem ktoś z Państwa bliskich zmarł i sprawy dotyczące spadkobrania wydają się nieuregulowane – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Adwokat Zachowek Warszawa

Ile kosztuje adwokat prawo spadkowe Warszawa?

 Wysokość wynagrodzenia adwokata – w zasadzie w każdej sprawie – jest uzależniona od nakładu czasu pracy, który będzie musiał poświęcić na jej prowadzenie. Nie jest inaczej w przypadku spraw spadkowych w  Warszawie. Niektóre spory są mniej skomplikowane i wówczas moje wynagrodzenie będzie niższe. Zdarza się jednak, że sprawy spadkowe wymagają dużego zaangażowania i podejmowania szeregu czynności, chociażby w postaci przygotowywania licznych pism procesowych i obecności na wielu rozprawach.

W każdym przypadku wysokość wynagrodzenia ustalam bezpłatnie. W mojej Kancelarii Adwokackiej obowiązują różne modele wynagrodzenia (ryczałtowe, godzinowe, na raty). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania w tym zakresie – zapraszam do nawiązania kontaktu. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania – ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia adwokata za prowadzenie spraw spadkowych.

Na czym polega pomoc prawna w sprawach o zachowek?

Aby wytłumaczyć na czym polega pomoc prawna adwokata w sprawach o zachowek, w pierwszym rzędzie należy wytłumaczyć czym są rzeczone sprawy.

Zachowek to udział w spadku, który przysługuje najbliższym krewnym spadkodawcy. Najczęściej jest wyrażony w pieniądzu.

Instytucja zachowku ma na celu zabezpieczenie najbliższych krewnych przed ewentualnym pokrzywdzeniem wynikającym z nieuwzględnienia w testamencie. Nie można odebrać spadkodawcy prawa to samodzielnego dysponowania swoim majątkiem na wypadek śmierci, ale ustawodawca chroni najbliższą rodzinę przed ubytkiem majątkowym.

Jeżeli okaże się, że nie zostałeś uwzględniony w testamencie, a jesteś zstępnym (przykładowo dzieckiem, wnukiem, prawnukiem), małżonkiem lub rodzicem spadkodawcy oraz w zaistniałej sytuacji byłbyś powołany do dziedziczenia ustawowego możesz ubiegać się o zachowek.

Kiedy prawo do zachowku nie będzie mi przysługiwało?

Nie będziesz mógł ubiegać się o zachowek jeśli:

– jesteś krewnym spoza wymienionego kręgu osób;

– wydziedziczono Cię w ważnym testamencie;

– zostałeś uznany za osobę niegodną dziedziczenia;

– zrzekłeś się prawa do dziedziczenia;

– jesteś małżonkiem w prawnej separacji lub byłym małżonkiem spadkodawcy.

W jakim terminie należy wystąpić z roszczeniem o zachowek?

Można tego dokonać w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu. W przypadku braku testamentu

termin ten rozpoczyna bieg od dnia otwarcia spadku. Wraz z jego upływem przedawniają się

roszczenia z tytułu zachowku.

W ramach prawa spadkowego prowadzę sprawy o zachowek. Jeżeli to skłoniło Państwa do zapoznania się z moją ofertą – zapraszam do kontaktu.

Jak skontaktować się z adwokat prawo spadkowe Warszawa?

Problemy spadkowe same się nie rozwiążą, a bierność w tym zakresie może okazać się bardzo kosztowna. Skorzystanie z usług adwokata od spraw spadkowych jest przejawem najwyższej troski o własne bezpieczeństwo prawne. W razie jakichkolwiek pytań – zapraszam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Do Państwa dyspozycji pozostawiam trzy metody kontaktu, a mianowicie telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie

Specjalizacje - adwokat prawo spadkowe Warszawa

Dane kontatkowe

Rozumiem potrzeby i obawy moich Klientów. Tworzę strategię działania, która ma doprowadzić do rozwiązania ich problemów.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)