Separacja Warszawa

STRONA GŁÓWNA | SEPARACJA WARSZAWA

Separacja Warszawa

Rozwód, pomimo że często bywa pierwszą myślą w obliczu kryzysu, to nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem – niekiedy warto rozważyć Separacja Warszawa. Wielu małżonków w kryzysowej sytuacji ich związku zastanawia się co robić dalej. Niestety skomplikowane sytuacje niejednokrotnie pokazują, że we wspólnym życiu nie ma już przyszłości. Być może małżonkowie już od wielu lat nie żyją wspólnie i w gruncie rzeczy każdy z nich prowadzi osobne życie, a nawet posiadają nowych partnerów. Uregulowanie tego typu sytuacji jest niezwykle ważne, ponieważ jeżeli małżeństwo nie jest oficjalnie rozwiązane przez sąd lub gdy nie została orzeczona separacja, to nadal działają wszelkie domniemania małżeńskie i wynikające z nich skutki. Jednocześnie separacja może być dobrym okresem przejściowym, w którym małżonkowie będą mogli jeszcze raz gruntownie przemyśleć swoją sytuację i po jakimś czasie, już na chłodno, podjąć ostateczną decyzję. Czym tak dokładnie jest separacja? Jakie są przesłanki jej orzeczenia? Kiedy separacja nie jest możliwa do orzeczenia? Jakie są skutki orzeczenia separacji? Czy orzeczenie separacji można cofnąć? Jeżeli poszukujecie Państwo w Warszawie adwokata, który zajmuje się prowadzeniem spraw o separację – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Separacja Warszawa

Czym jest separacja?

Separacja faktyczna jest stanem, w którym osoby pozostające w związku małżeńskim nie prowadzą już wspólnego życia. Najczęściej nie mieszkają już razem, a nawet dzieląc jeden dom czy mieszkanie, każdy z nich prowadzi własne gospodarstwo domowe i niejako żyje w odosobnieniu od drugiej strony. Separacja prawna, będąca instytucją prawa rodzinnego jest niczym innym jak formalnym uregulowaniem takiego stanu rzeczy, a więc osobnego życia małżonków. Jest ona związana z zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego. Natomiast separacja nie powoduje ustania związku małżeńskiego.

Dlaczego separacja to dobre rozwiązanie?

Separacja może być dobrym stanem przejściowym, w którym małżonkowie na spokojnie przemyślą całą sytuację związaną z problemami w związku i podejmą właściwą decyzję. Może to być jednocześnie okazja, aby sięgnąć po właściwą pomoc i wsparcie np. udać się na osobistą lub wspólną terapię, aby pochylić się nad problemami, które pojawiły się w trakcie trwania związku i zobaczyć jakie są szanse na ich rozwiązanie. Jednocześnie separacja to bardzo rozsądne rozwiązanie ze względu na jej skutki, które omówione zostaną w dalszej części podstrony Separacja Warszawa. Tytułem wstępu można jednak powiedzieć, że separacja w skutkach jest zbliżona do rozwodu, z tą różnicą, że nie powoduje ustania małżeństwa.

Separacja Warszawa – jakie są przesłanki orzeczenia separacji?

Najważniejszą i jedyną przesłanką orzeczenia separacji jest przesłanka pozytywna, a więc zaistnienie okoliczności, które potwierdzają, że między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie musi być on jednak trwały, jak w przypadku orzeczenia rozwodu. Pożycie małżeńskie z kolei rozumie się jako wspólne zamieszkanie, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oraz dbanie o utrzymanie więzi emocjonalnej między małżonkami. Jeżeli więc wyłączeniu ulegają kolejne elementy pożycia, a nawet tylko jeden z nich, możemy mówić o zupełnym rozkładzie tego pożycia. Nie może być on trwały, co oznacza, że przynajmniej można dopuszczać możliwość, czy szansę na zmianę tego stanu rzeczy, a więc potencjalne odbudowanie pożycia małżeńskiego.

Najważniejsze skutki separacji – Separacja Warszawa

Separacja niesie za sobą wiele skutków, które są bardzo zbliżone do skutków rozwodu. Natomiast co najważniejsze, wszystkie te skutki mają jedynie charakter przejściowy i są odwracalne. Najważniejsze jednak jest to, że stan cywilny małżonków po orzeczeniu separacji nie zmienia się. Małżeństwo nadal trwa, a jedynie orzeczona jest separacja, która jednak nie pozwala na ponowne zawarcie małżeństwa przez któregoś z małżonków. W razie takiego zamiaru występuje przeszkoda w zawarciu małżeństwa w postaci pozostawania w związku małżeńskim. Dodatkowo małżonkowie nadal, na zasadach względów słuszności, obowiązani są do niesienia sobie wzajemnej pomocy w razie potrzeby. Są to najistotniejsze różnice między separacją a rozwodem. W wyniku separacji dochodzi jednak do ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami, a także ustają między nimi stosunki związane z dziedziczeniem. Krótko mówiąc, w razie śmierci małżonka przy orzeczonej separacji, nie ma możliwości dziedziczenia po nim. Wygasa również uprawnienie do zachowku. Dodatkowo sąd może orzec o obowiązku alimentacyjnym lub w kwestii opieki na dziećmi, o czym więcej w dalszej części podstrony Separacja Warszawa.

Separacja Warszawa – do jakiego sądu złożyć wniosek?

Pozew o separację należy, podobnie jak pozew rozwodowy, złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania. W przypadku braku miejsca wspólnego zamieszkania, właściwy jest sąd okręgowy ze względu na miejsce ich wspólnego pobytu. Natomiast w przypadku braku  miejsca wspólnego pobytu, właściwy jest sąd okręgowy ze względu na zamieszkanie jednego z małżonków. W przypadku spraw separacja Warszawa wniosek należy złożyć do sądu okręgowego.

Separacja Warszawa – o czym pamiętać składając wniosek?

Decydując się na samodzielne złożenie wniosku o separację należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Oczywiście zawsze dobrym wyborem będzie skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże we właściwym poprowadzeniu sprawy w zakresie separacja Warszawa. Natomiast w pozwie o separację należy podać dokładne dane dotyczące stron, czyli dane małżonków, ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów oraz najlepiej również numerów PESEL. W pozwie należy określić czego żądamy, a więc oczywiście orzeczenia separacji wraz z dodatkowym wskazaniem czy żądamy orzekania o winie. Jeśli między małżonkami istnieje zgoda, to sąd może odstąpić od orzekania o winie. Następnie niezbędne jest żądanie przeprowadzenia odpowiednich dowodów, które przywołujemy w treści uzasadnienia. Najczęściej będzie to żądanie przesłuchania świadków czy dopuszczenie odpowiednich dokumentów. W przypadku żądania separacji do pozwu należy dołączyć akt małżeństwa oraz ewentualne akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków.

Kiedy separacja nie może zostać orzeczona?

Separacja nie może zostać orzeczona w razie wystąpienia tzw. przesłanek negatywnych jej orzeczenia. W katalogu przesłanek negatywnych mieszczą się: dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Separacja nie zostanie orzeczona w razie, gdyby w jej wyniku miało ucierpieć dobro wspólnych i małoletnich dzieci. Przesłanka ta nie będzie w ogóle brana pod uwagę w przypadku braku dzieci lub gdy dzieci mają już ukończone 18 lat. Natomiast sprzeczność z zasadami współżycia społecznego oznacza sytuację, w której np. drugi małżonek jest ciężko chory, a separacji pozbawi go niezbędnej opieki w chorobie.

Czy można cofnąć skutki separacji?

Skutki separacji są w pełni odwracalne i wymagają złożenia zgodnego wniosku do sądu okręgowego, który orzekał o ustanowieniu separacji. Tym bardziej uzasadnia to twierdzenie, że separacja jest przede wszystkim stanem przejściowym. Przy sporządzeniu takiego wniosku również można skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, który jednocześnie przeprowadzi nas przez wszystkie stadia postępowania w kwestii separacja Warszawa.

Warto skorzystać z pomocy prawnika

Tak jak w każdej innej sprawie przed sądem dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnego adwokata, który sporządzi za nas wszelkie pisma procesowe oraz będzie występował w sądzie jako nasz pełnomocnik procesowy. Każdy proces cywilny jest dość skomplikowany i w trakcie jego przebiegu może czyhać wiele niespodzianek, które ostatecznie mogą wpłynąć na końcowy wynik sprawy. Jeżeli więc chcemy mieć pewność, że nasz interes w sprawie separacja Warszawa w miarę możliwości zostanie prawidłowo zabezpieczony w procesie, dobrze jest udać się do adwokata w Warszawie. Jeżeli chcecie Państwo skonsultować swoje możliwości w sprawie o separację – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Specjalizacje - Separacja Warszawa

Dane kontatkowe

Rozumiem potrzeby i obawy moich Klientów. Tworzę strategię działania, która ma doprowadzić do rozwiązania ich problemów.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)