Zachowek Warszawa

STRONA GŁÓWNA | ZACHOWEK WARSZAWA

Zachowek Warszawa

Kwestie spadkowe zawsze wiążą się z pewnymi emocjami, w których zminimalizowaniu pozwala zdobycie odpowiedniego poziomu wiedzy – z tego też powodu zapraszamy do lektury niniejszej podstrony poświęconej zachowek Warszawa. Z jednej strony najczęściej wszystko odbywa się w niedługim czasie po śmierci bliskiej osoby, a z drugiej emocje mogą wynikać z nieuporządkowanych i napiętych relacji między członkami rodziny. Dodatkowo dla wielu osób kwestie związane z prawem spadkowym są dość zawiłe, skomplikowane i niezrozumiałe. Brak wiedzy w tym zakresie może dolać oliwy do ognia zamieszania związanego z otwarciem spadku i dziedziczeniem. Z tego właśnie powodu, w nawet najprostszych sprawach spadkowych. dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług prawnika, który wyjaśni o co chodzi w poszczególnych instytucjach prawa spadkowego oraz odpowie na wszelkie pytania, również związane z kwestią zachowku. Czym jednak jest zachowek? Kto jest uprawniony z jego tytułu? W jaki sposób oblicza się zachowek? Kiedy traci się uprawnienie do żądania zachowku? Na te wszystkie pytania znajdą Państwo odpowiedzi na niniejszej podstronie dotyczącej zachowku.

Zachowek Warszawa

Konstrukcja prawna zachowku – Zachowek Warszawa

Od czasów starożytnych panuje powszechne przekonanie, że spadkodawca może rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci w dowolny sposób. Jednocześnie jednak istnieją w tym zakresie pewne ograniczenia, które wynikają ze słuszności i zasad współżycia społecznego. W ten sposób ustawodawca decyduje się chronić określoną grupę osób, która została pominięta w treści testamentu, a w ten sposób wyłączona od dziedziczenia testamentowego. Prawo do zachowku to nic innego jak żądanie o zapłatę określonej kwoty od innych spadkobierców, które skierowane jest przez osoby należące do kręgu osób najbliższych spadkodawcy w razie, gdy nic nie otrzymały ze spadku lub otrzymały znacznie mniej niż powinny. Osoby te mogą domagać się uprawnień na podstawie zachowku.

Osoby uprawnione

Krąg osób uprawnionych do zachowku jest mocno ograniczony. Należą do niego: dzieci spadkodawcy (opcjonalnie wnuki lub prawnuki); małżonek (jeśli w momencie śmierci spadkodawcy nadal istniał związek małżeński i nie nastąpiło orzeczenie separacji oraz rodzice spadkodawcy. Natomiast istnieje jeszcze jeden warunek w kwestii zachowku. Mianowicie w konkretnej sprawie dana osoba może ubiegać się o zachowek, jeśli faktycznie dziedziczyłaby po spadkodawcy na podstawie dziedziczenia ustawowego. Jeżeli więc w konkretnym przypadku rodzice nie dziedziczyliby z ustawy, ze względu na pozostawanie przy życiu małżonka oraz dzieci spadkodawcy, to nie przysługuje im uprawnienie do żądania zachowku. W kwestii wszelkich wątpliwości związanych z żądaniem zachowku warto skontaktować się z prawnikiem, który doradzi w sprawie zachowek Warszawa.

Przykłady sytuacji, w których żądanie zachowku jest uprawnione

W pracy prawnika przy sprawach zachowek Warszawa spotykam się z wieloma różnymi sytuacjami, które uzasadniają żądanie osób uprawnionych z tytułu zachowku. Najprostszym przykładem jest sytuacja, w której w testamencie spadkodawca pomija w dziedziczeniu dzieci, ponieważ cały majątek przekazuje osobom trzecim np. nowemu partnerowi, z którym żyje w nieformalnym związku. Jeżeli nie zachodzą inne okoliczności, jak chociażby kwestie wydziedziczenia, to dzieci takie będą uprawnione do żądania zachowku od osób, które nabyły spadek.

Obliczanie wysokości zachowku

Sama procentowa wysokość zachowku jest dość prosta do obliczenia. Zasadą jest, że zachowek powinien wynosić ½ udziału spadkowego, który normalnie przysługiwałby osobie uprawnionej z tytułu dziedziczenia. Osoby małoletnie lub trwale niezdolne do pracy mogą jednak domagać się 2/3 udziału spadkowego. Natomiast obliczając podstawę do wyliczenia zachowku, należy odliczyć od niej wszelkie długi spadkowe. Dodatkowo może zachodzić konieczność odliczenia lub doliczenia darowizn dokonanych za życia. Bardzo trudno jest powiedzieć abstrakcyjnie co wejdzie do podstawy obliczania zachowku, a co nie i właśnie z tego też powodu warto w konkretnej już sprawie zwrócić się do pomoc do prawnika.

Zachowek Warszawa – terminy związane z żądaniem

Zgodnie z art. 1007 kodeksu cywilnego roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenie spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Jeżeli więc od ogłoszenia testamentu minął dłuższy czas, to niestety może okazać się, że żądanie zachowku jest już przedawnione.

Utrata uprawnienia do zachowku

Sam fakt, że dana osoba znajduje się kręgu osób uprawnionych do żądania zachowku, jeszcze nie przesądza, że osoba taka zachowek otrzyma. Jak już zostało powiedziane wyżej w treści wpisu zachowek Warszawa, zachowku nie mogą otrzymać osoby, które nie byłyby uprawnione do spadku. Oznacza to, że w kręgu uprawnionych do zachowku należy wykluczyć: spadkobierców wydziedziczonych lub uznanych za niegodnych dziedziczenia; spadkobierców, którzy sami odrzucili spadek lub zrzekli się dziedziczenia; małżonka spadkodawcy, jeśli nastąpił rozwód lub orzeczenie separacji (a nawet jeśli spadkodawca dopiero wystąpił z żądaniem orzeczenia rozwodu lub separacji z winy drugiego małżonka); a także wnuków i pozostałych zstępnych, jeśli rodzice zrzekli się prawa do dziedziczenia. Należy więc w pierwszej kolejności zbadać, czy nie zachodzą przesłanki uzasadniające uznanie danej osoby za niegodną dziedziczenia.

Pomoc prawnika w sprawie zachowek Warszawa

Sprawy związane z zachowkiem bywają bardzo skomplikowane. Na ostateczne uprawnienie oraz wysokość zachowku składa się wiele czynników. Wszystkie z nich należy rozważyć w danej sytuacji faktycznej. Niezwykle ważne jest również samo postępowanie przed sądem, szczególnie kwestie przywołanych dowodów i twierdzeń. W większości przypadków dotyczących tematu zachowku niezbędna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika procesowego w Warszawie, który postara się w trakcie procesu o zabezpieczenie interesu osób uprawionych z tytułu zachowku. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące spraw o zachowek oraz zasad współpracy z moją Kancelarią Adwokacką – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Specjalizacje - Zachowek Warszawa

Dane kontatkowe

Rozumiem potrzeby i obawy moich Klientów. Tworzę strategię działania, która ma doprowadzić do rozwiązania ich problemów.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)