ZAKRES SPECJALIZACJI

STRONA GŁÓWNA | ZAKRES SPECJALIZACJI

Usługi

Swoją ofertę kieruję do klientów indywidualnych i biznesowych. W ramach świadczonej pomocy prawnej możecie Państwo liczyć na fachowe doradztwo prawne oraz reprezentację przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej w Polsce. 

Prawo cywilne

Świadczę usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W ramach tej gałęzi prawa udzielam kompleksowego doradztwa prawnego, sporządzam i opiniuję umowy, biorą udział w negocjacjach oraz reprezentuję moich Klientów przed Sądami we wszystkich instancjach. W szczególności prowadzę sprawy o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów (np. najem, dzierżawa, pożyczka), o ochronę dóbr osobistych, o zniesienie współwłasności, o ochronę własności intelektualnej. Niezależnie od wyżej przykładowo wskazanych spraw – prowadzę również inne – w ramach tej dziedziny prawa.

Prawo karne

Udzielam kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń. Wsparcie prawne obejmuje cały tok postępowania, od momentu jego wszczęcia, aż po prawomocne zakończenie. Na gruncie tych dziedzin prawa czas ma kluczowe znaczenie, dlatego zachęcam Państwa do nawiązania kontaktu z profesjonalnym pełnomocnikiem na samym początku procedury. Dzięki temu będę mógł stworzyć optymalną strategię działania, którą później z dużą konsekwencją będę realizował. 

Prawo rodzinne

Dużą uwagę podczas wykonywania własnej praktyki adwokackiej poświęcam sprawom z zakresu prawa rodzinnego. Jest to szczególna dziedzina prawa, bowiem wiąże się z bardzo dużymi emocjami stron postępowania. Profesjonalny pełnomocnik, niezależnie od dobrego przygotowania merytorycznego, musi wykazać się dużą empatią i inteligencją emocjonalną, aby zakończyć wszelkiego rodzaju spory z korzyścią dla swojego Klienta. W szczególności prowadzę sprawy o rozwód, alimenty, separację, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie opieki i kontaktów , władzę rodzicielską, zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych z tej dziedziny prawa – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Warszawie. Udzielę Państwu profesjonalnego wsparcia prawnego

Prawo spadkowe

Świadczę usługi prawne ze wszystkich spraw, które są związane z prawem spadkowym. Pomoc prawna w tej materii może polegać na udzieleniu profesjonalnej i fachowej pomocy prawnej lub reprezentacji Klienta w sądzie – o ile zajdzie taka potrzeba. Prawo spadkowe jest o tyle szczególną dziedziną prawa, że wiążą się z nią szczególnie doniosłe konsekwencje dla następców prawnych. Udział w sprawie profesjonalnego adwokata zwiększa Państwa szanse na korzystne uregulowanie swojej sfery praw i obowiązków, będącej następstwem dziedziczenia. W ramach tej dziedziny prawa prowadzę sprawy dotyczące dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a w szczególności dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, odrzucenia spadku, działu spadku, zachowku, stwierdzenia nieważności testamentu. Jeżeli zatem ktoś z Państwa bliskich zmarł i sprawy dotyczące spadkobrania wydają się nieuregulowane – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Warszawie. 

Prawo administracyjne

Prowadzę również szeroką praktykę zawodową z zakresu prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W ramach tej dziedziny prawa udzielam porad prawnych, sporządzam wnioski i odwołania od decyzji, a także skargi. Nadto reprezentuję moich Klientów przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej w Polsce. 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Z zakresu prawa pracy udzielam wsparcia prawnego pracodawcom i pracownikom. Sporządzam całą niezbędną dokumentację pracowniczą, doradzam jak najlepiej wybrnąć z sytuacji konfliktowych, a w razie potrzeby reprezentuję moich Klientów w sądzie. Prowadzę szeroką praktykę z tej dziedziny prawa, obejmującą wszystkie sprawy, które mogą wyniknąć na jej gruncie. Wspieram również moich Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Upadłość konsumencka

Doświadczacie Państwo problemów finansowych? Nie jesteście w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych? Rozwiązaniem Państwa problemów może okazać się postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, oraz dalszą reprezentację w sprawie – aż do jej prawomocnego zakończenia.

Obsługa przedsiębiorców

Specjalizuję się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje między innymi doradztwo w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, w tym tworzenie umów oraz ich opiniowanie, bieżące doradztwo prawne – w formie ustnych porad lub opinii prawnych, oraz reprezentację przed wszystkimi Sądami i organami administracji publicznej. W ramach tej usługi rozwiązuję wszystkie problemy prawne, na które Państwo będziecie się napotykać podczas swojej aktywności gospodarczej. Model współpracy (stały/doraźny) zależy od Państwa preferencji oraz potrzeb biznesowych. 

Sprawy frankowe

Pomagam uwolnić się moim Klientom od nadmiernego obciążenia finansowego wynikającego z zawarcia umowy kredytowej wyrażonej we franku szwajcarskim. Zapewniam kompleksowe wsparcie prawne od momentu wstępnej analizy umowy kredytowej (kredyt indeksowany i denominowany), aż po reprezentację w Sądzie, nie wyłączając ewentualnego postępowania przed Sądem Najwyższym. Jeżeli zatem zastanawiacie się Państwo, czy podjąć kroki prawne związane z kredytem frankowym – zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką w Warszawie. Udzielę odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Doświadczacie Państwo problemów prawnych?

Zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji oddaję numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Zachęcam również Państwa do osobistej wizyty w mojej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania.

DANE KONTAKTOWE

Wysłanie wiadomości jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu (imię, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości i otrzymania odpowiedzi. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora strony internetowej www.adwokat-kaleta. W każdym czasie mogą się Państwo zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)