Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie?

Podjąłeś już decyzję o rozwodzie i zastanawiasz się gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie? A może jeszcze nie przygotowałeś pozwu, ale już zbierasz informacje potrzebne do wszczęcia postępowania? W każdym razie dobrze, że chcesz zweryfikować gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie. Wnoszenie pism procesowych do właściwych Sądów ma duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu postępowania, a ewentualne błędy w tym zakresie tylko przedłużą procedurę, która i tak już wystarczająco trwa długo. W tym wpisie podpowiem Ci gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie, aby wszystko przebiegało zgodnie z literą prawa.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie? Kiedy można wnieść pozew o rozwód?

Pozew o rozwód możesz wnieść do Sądu zawsze, ale rekomenduję zachowanie daleko idącej ostrożności w tym zakresie. Zanim podejmiesz decyzję w tym zakresie, to zastanów się, czy w Twojej sprawie spełniona jest podstawowa przesłanka rozwodu, a mianowicie trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W przeciwnym razie Sąd oddali Twój pozew i poniesiesz z tego tytułu koszty.

Przed wniesieniem pozwu o rozwód zweryfikuj również, czy pozew został sporządzony we właściwy sposób – szczególnie wówczas, gdy sam go napisałeś. Każdy pozew powinien spełniać wymagania pisma procesowego opisane w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”) oraz wymagania wskazane w art. 187 k.p.c. (wymogi formalne pozwu). Sąd w pierwszym rzędzie zbada pozew przez pryzmat spełnienia wymogów formalnych i w razie stwierdzenia braków wezwie Cię do ich usunięcia. To tylko wydłuży postępowanie, a tego zapewne chcesz uniknąć.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie?

Zanim udzielę odpowiedzi na tytułowe pytanie, to poczynię kilka uwag natury ogólnej. System sądownictwa polskiego składa się z sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego. Sądy powszechne (bo te rzecz jasna nas interesują w tej sprawie) są podzielone na sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie należy sięgnąć do przepisów k.p.c., które dotyczą właściwości rzeczowej i miejscowej sądów. Z tych przepisów dowiecie się Państwo który Sąd (rejonowy czy okręgowy) zajmuje się sprawą w pierwszej instancji oraz do którego konkretnie Sądu należy skierować pozew .

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie – właściwość rzeczowa

Zasadą jest, że to Sądy Rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych (art. 16 § 1 k.p.c.).

Mogłoby się zatem wydawać, że sprawa o rozwód powinna być rozpatrywana przez Sąd Rejonowy – nic bardziej mylnego.

Przesądza o tym treść art. 17 ust. 1 k.p.c., który stanowi, że do właściwości Sądów Okręgowych należą sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia.

W tym kontekście sprawy o rozwód należy zakwalifikować jako sprawy o prawa niemajątkowe. Pozew o rozwód zawsze należy wnieść do Sądu Okręgowego.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie – właściwość rzeczowa

Skoro kwestie właściwości rzeczowej zostały wyjaśnione, to teraz odpowiem na pytanie gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie, a ściślej do którego z Sądów Okręgowych.

W tym celu należy ponownie sięgnąć do przepisów procedury cywilnej, a ściślej do art. 41 k.p.c., który wskazuje, iż powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Czym różni się miejsce zamieszkania od miejsca pobytu?

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego (dalej jako: „k.c.”) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Miejsce zwykłego pobytu nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Przyjmuje się jednak, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego pobytu w niej.

W pierwszym rzędzie zatem Sądem właściwym będzie Sąd, w którego okręgu mieliście ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedno z was ciągle ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

Jeżeli powyższa okoliczność nie występuje w Twojej sprawie, to złóż pozew do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Jeżeli takiego miejsca zamieszkania nie znasz, to pozew można złożyć do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Pamiętaj jednak, że należy wykazać przed Sądem, że podjąłeś/podjęłaś niezbędne starania w cel ustalenia miejsca zamieszkania pozwanego.

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie – konkretne Sądy

W Warszawie są dwa Sądy, które zajmują się rozpatrywaniem spraw o rozwód, a mianowicie Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Pozew o rozwód powinien być skierowany do właściwego Sądu. W ramach dwóch wyżej wskazanych Sądów istnieje 5 wydziałów, które rozpoznają sprawy o rozwód. Sąd wyznaczy wydział, który będzie zajmował się Państwa sprawą o rozwód.

Sąd Okręgowy w Warszawie

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie – w ramach Sądu Okręgowego w Warszawie?

W ramach Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonują dwa wydziały, które zajmuję się rozpatrywaniem spraw o rozwód, a mianowicie:

– VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy;

– VII Wydział Cywilny Rodzinny Rejestrowy.

Skierujcie Państwo pozew o rozwód do Sądu okręgowego w Warszawie, jeżeli macie:

– miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w dzielnicy Śródmieście;

– miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w dzielnicy Mokotów i Wilanów;

 – miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu Milanówek i Podkowa Leśna oraz gminy: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno.

 – miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego Żoliborz, Bielany, Ursynów oraz gmin: Izabelin, Łomianki, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów.

– miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w dzielnicy Wola.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie?

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie ma 3 wydziały, które rozpoznają pozwy o rozwód, a mianowicie:

– I Wydział Cywilny;

– II Wydział Cywilny;

– III Wydział Cywilny.

Skierujecie Państwo swój pozew o rozwód do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, jeżeli macie:

 – miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w dzielnicy Praga Północ, Targówek, Białołęka.

– miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w dzielnicy Wawer, Wesoła, Praga Południe, Rembertów.

– miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Wołomin, Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Wiązowna, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin.

Podsumowanie

Mam nadziej, że po przeczytaniu niniejszego wpisu blogowego wiesz już gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie. Pamiętaj również, że każdy Sąd w Polsce – również wyżej wskazane Sądy Okręgowe posiadają strony internetowe, na których znajdują się podstrony poszczególnych wydziałów. Znajdziesz tam między innymi dane kontaktowe do biura obsługi interesantów, które powstało po to, aby udzielać odpowiedzi na pytania interesantów, również w zakresie właściwości poszczególnych Sądów.

Stronę internetową Sądu Okręgowego w Warszawie znajdziesz tutaj.

Stronę internetową Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie znajdziesz tutaj.

Jeżeli dalej zastanawiasz się gdzie złożyć pozew o rozwód w Warszawie lub masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące sprawy o rozwód – zapraszam do nawiązania kontaktu.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o adwokaturze. Jeżeli znajdujecie się Państwo w podobnej sytuacji i chcecie uzyskać wsparcie prawne – zapraszam do nawiązania kontaktu. Przyjrzę się Państwa sprawie i zaproponuję odpowiednią strategię działania.